Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Wojciech Szeklicki

Firma świadczy usługi w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji


Ozonowanie

Nowość w naszej ofercie, ozonowanie jest metodą profesjonalnego odświeżania, dezynfekcji i oczyszczania powietrza przy użyciu ozonu. Nasza firma wykorzystuje tę metodę w następujących usługach:

 • Poprawa jakości powietrza i sterylizacja w mieszkaniach, pokojach hotelowych, salach szpitalnych itp.
 • Usuwanie alergenów z pomieszczeń
 • Likwidacja nieprzyjemnych zapachów i roztoczy w samochodach, (ODKAŻANIE KLIMATYZACJI)!
 • Odkażanie sprzętów i miejsc zatrzymań (areszty, więzienia) odkażanie w radiowozach oraz karetkach pogotowia po przewiezieniu "zaniedbanego" pacjenta
 • Eliminacja zapachu z pomieszczeń (lakier, farby)
 • Usuwanie zapachów stęchlizny z domków campingowych w Ośrodkach Wypoczynkowych
 • Dezynfekcja pomieszczeń w placówkach służby zdrowia (szpitale, sale chorych, sale operacyjne gabinety zabiegowe itp)
 • Usuwanie zapachów spalenizny po pożarze.
 • Eliminacja z pomieszczeń zapachu po zmarłym.

Obłsugujemy:

 • Obiekty służby zdrowia
 • Zakłady przetwórstwa spożywczego
 • Zakłady przemysłowe
 • Hotele, lokale gastronomiczne, sklepy
 • Obiekty mieszkalne i urzędy
 • Szkoły, przedszkola, żłobki
 • Obiekty wojskowe
 • Ośrodki wypoczynkowo - wczasowe
 • Magazyny i składy
 • Ochrona obiektów z wdrożonym systemem HACCP
 • IPM - Integrowane Zwalczanie Szkodników

Dodatkowo Oferujemy:

 • Likwidację gniazd os i szerszeni
 • Skuteczną likwidację mrówek faraona oraz pluskiew
 • Odkomarzanie terenów otwartych
 • Zwalczanie szkodników drewna
 • Fumigacja (gazowanie) zboża, silosów młynów, paszarni itp.
 • Dezynfekcję pojazdów osobowych i naczep
 • Stacje trutek (domki karmniki używane przy deratyzacji miejsc gdzie pobieranie granulatu przez gryzonie może stwarzać zagrożenie)

Zabiegi wykonywane są zgodnie ze światowym standardem sanitarnym, preparatami najwyższej klasy z atestami MZ i OŚ oraz PZH. Ekipa dostosowuje swoje działania do konkretnych warunków nie zakłucając cyklu produkcyjnego przedsiębiorstw i dbając o bezpieczeństwo ludzi.

Dla stałych klientów stosujemy Wydłużony termin płatności, upusty cenowe i gwarantujemy Dojazd Gratis !!!


Dezynfekcja

Po polsku dosłownie oznacza odkażanie – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:

 • Drobnoustroju - gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna
 • Śreodka dezynfekcyjnego - właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania
 • Środowsika - temperatura, wilgotność, PH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2 itp.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne i chemiczne.

Czynniki fizyczne używane do dezynfekcji:

 • Para wodna - do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w temperaturze 100–105 °C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,5–0,45 atm). Pary wodnej pod normalnym ciśnieniem używa się do odkażania m.in. wyposażenia sanitarnego.
 • Promieniowanie - do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.

Czynniki chemiczne używane do dezynfekcji:

 • czwartorzędowe sole amoniowe
 • alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy
 • aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
 • związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol
 • biguanidy, np. chlorheksydyna
 • związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci
 • związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory
 • fiolet krystaliczny (barwnik), mleczan etakrydyny (Rivanol)
 • utleniacze - nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany, np. nadmanganian potasu
 • tenzydy, np. mydła
 • kwasy i zasady.

Im dłuższy jest czas działania i im wyższe stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności, co jest szczególnie istotne w dezynfekcji powietrza.


Dezynsekcja

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Zabezpieczenie przed insektami jest warunkiem prawidłowego działania zarówno w przemyśle spożywczym, służby zdrowia, turystyce itd.


Deratyzacja

Deratyzacja, odszczurzanie – zespół zabiegów mających na celu zwalczanie wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Zwalczanie gryzoni jest regulowane ustawą o porządku i czystości w gminach.